หากคุณ Restore ผ่าน iTune แล้วเกิด Error

 •  2, 4, 6, 9, 13, 14, -18, 19, 20, 21, 23, 28, 29,34, 35, 37, 40, -48, -50,
 •  1000, 1002, 1004, 1011, 1013, 1014, 1015, 1479, 1600,1601, 1602, 1603, 1604,
 •  1611, 1631, 1638, 1639, 2009, 3002, 3004, 3013, 3014,3015, 3194, 3200,
 •  9006, 9807, -9808, 9844, 4026xxxxx

ดูว่าเกิดจากอะไร แล้วแก้ไขยังไงได้ที่นี่

Error 2: ข้อผิดพลาดนี้เกิดจาก จากยกเลิก หรือถอนการติดตั้ง โปรแกรมรักษาความปลอดภัย หรือ Firewall

Error 4 หรือ -4: อาจเกิดจากสิ่งเหล่านี้

 • การเข้า Port 80 หรือ 443 ถูกบล็อค
 • การติดต่อไปยัง albert.apple.com หรือ phobos.apple.com ถูกบล็อค โดย Firewall, โปรแกรมรักษาความปลอดภัย หรือการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยอื่นๆของ
 • iTunes Store ถูกใช้งานเป็นจำนวนมาก

Error 6: อาจเกิดจาก ซอร์ฟแวร์ใดซอร์ฟแวร์หนึ่ง ไปปรับเปลี่ยนขนาด Packet เริ่มต้นของ Windows โดยการแทรกรายการ TcpWindowSize เข้า Registry ของคุณ โดยต้องมีการรีเซต Internet Protocol (TCP/IP) ดูวิธีได้ที่นี่

Error 9: ความผิดพลาดนี้เกิดจาก การขาดการเชื่อมต่อทางพอร์ท USB อย่างกระทันหัน หรืออุปกรณ์ถูกตัดการเชื่อมต่อระหว่าง Restore แก้ไขได้โดยการ การเปลี่ยนสาย USB, เปลี่ยน Port USB และรวมไปถึงอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่อง

Error 13 และ 14: ข้อผิดพลาดนี้สามารถแก้ไขได้ตามขั้นใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ลองเปลี่ยน Port USB ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
 • หา Hub USB 2.0 มาเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ กับคอมพิวเตอร์
 • ลองเปลี่ยนสาย Data
 • ปิดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยอื่นๆ
 • ดูวิธีแก้ไข Error 6

Error 18 หรือ -18: ข้อผิดพลาดนี้เกิดจาก Media Library ไม่สามารถแก้ไข หรืออัพเดตได้ แก้ไขโดยการ Update iTunes เป็นรุ่นล่าสุด ดาวน์โหลด iTunes รุ่นล่าสุดได้ที่นี่

Error 19 หรือ -19: จะแสดงข้อความ “iTunes could not sync to the iPhone ‘[ชื่อ iPhone]‘ because an unknown error occurred (-19)”  แก้โดยให้ยกเลิก “Automatically sync when this iPhone is connected” จากแท็ป Summary ใน iTunes แล้วทำตามขั้นตอนนี้

 • Eject
 • Reconnect
 • Update หรือ Restore

Error 20, 21, 34 หรือ 37: เกิดจากการที่ซอร์ฟแวร์รักษาความปลอดภัยเข้ามาแทรกแทรง หรือรบกวนการ Restore แก้ไขได้โดยทำตามลิงค์นี้

Error 23, 28 หรือ 29: อาจเกิดจากปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ของคุณ ทำตามลิงค์นี้เพื่อแก้ไข หรือเกิดจากซอร์ฟแวร์ไม่มีการอัพเดต เกิดจากการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยไม่ถูกต้อง

Error 35: ดูวิธีการแก้ไข Error 13 หรือ 14

Error 40: ดูวิธีการแก้ไข Error 23, 28 หรือ 29

Error 48 หรือ -48: แก้ไขโดยการปิด iTunes และไปลบไฟล์ IPSW (หาได้ในโฟลเดอร์ของ iTunes) และลองทำการ Update อีกครั้งหนึ่ง

Error 50: ดูวิธีการแก้ไข Error 13 หรือ 14

Error 1000: เกิดจากการอัพเดตที่ผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดจากในขณะอัพเดตถูกรบกวนโดยซอร์ฟแวร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ USB อยู่ หรือไฟล์ IPSW เกิดความเสียหาย

Error 1002, 1011, 1012 หรือ 1014: ดูวิธีการแก้ไข Error 23, 28 หรือ 29

Error 1004 หรือ 1013: เกิดจากความผิดพลาดในการเชื่อมต่อไปยัง gs.apple.com ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไข

 • ตรวจสอบซอร์ฟแวร์รักษาความปลอดภัย
 • ตรวจสอบไฟล์ Host ว่ามีการอนุญาติให้เชื่อมต่อไปยัง gs.apple.com หรือเปล่า
โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการไปแก้ไขไฟล์ Host เพื่อ Downgrade แล้วไม่ได้แก้ไขกลับมาเหมือนเดิม เช่นวิธีในบทความนี้

Error 1015: เกิดจากการพยายามปรับลด Firmware ซึ่งมักจะแสดงเมื่อทำการ Downgrade หากทำตามวิธีอย่างถูกต้อง Error นี้ก็สามารถแก้ได้ด้วย Recovery Fix ดูวิธีการ Downgrade ได้ที่นี่

Error 1479: วิธีการแก้ดังนี้

 • ปิด iTunes
 • ถอดอุปกรณ์ พร้อมรีบูต
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์
 • เปิด iTunes
 • ทดลอง Restore หรือ Update ใหม่

Error 1600, 1601, 1602, 1603 หรือ 1604: แก้ไขได้โดยการใช้ iREB ดูวิธีได้ที่นี่

Error 1611: ดูวิธีการแก้ไข Error 23, 28 หรือ 29

Error 1631: ใส่ SIM Card แล้วลองใหม่

Error 1638: ดูวิธีการแก้ไข Error 1004 หรือ 1013

Error 1639: ดูวิธีการแก้ไขได้ที่นี่

Error 2000-2009 (2001, 2002, 2005, 2006, 2009, และอื่น ๆ ): หากคุณพบปัญหาใน Mac นี้ให้ถอดอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆออก แล้ว Reset SMC (ดูวิธีที่นี่) และจากนั้นลอง Restore ใหม่ ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ถอดอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆออก แล้ว Restart เครื่อง ถ้ายังไม่ได้ ดูวิธี Error 1604
Errors 3000-3999 (3002, 3004, 3013, 3014, 3018, 3164, 3194, และอื่นๆ): ดูวิธีการแก้ไข 1004 หรือ 1013
 • Error 3002: หากเกิดขึ้นบน iPod Touch 2G หรือ iPhone 3G ลองใช้วิธีทำตามขั้นตอนปกติผ่านทาง iTunes
 • Error 3004: หากเกิดขึ้นบน Mac และวิธีข้างต้นไม่ได้ผล ลองออกจาก iTunes และใช้คำสั่ง “dscacheutil -flushcache” ใน Command Line
 • Error 3194: จะแสดง “This device is not eligible for the requested build” ให้อัพเดต iTunes เป็นรุ่นล่าสุด หรือตรวจสอบ IPSW ว่าถูกต้องหรือเปล่า
 • Error 3200: เกิดจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ให้รอสักครู่ แล้วค่อยลองใหม่
Error 9006: ดูวิธีแก้ไข Error 6
Error 9807: ให้ตรวจสอบวันที่ของเครื่องที่ตั้งอยู่ หากยังไม่ได้ให้ลองเข้าลิงค์
evintl-ocsp.verisign.com
evsecure-ocsp.verisign.com
อาจถูกบล็อคโดยซอร์ฟแวร์รักษาความปลอดภัยสามารถดูวิธีแก้ไขได้ที่นี่
Error 9808 หรือ -9808: ทำตามวิธีนี้ ถ้ายังไม่ได้ให้ทำตามวิธีนี้
Error 9844: อาจเกิดจากการตั้งค่า Firewall ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบที่ “Open the proper ports and allow access to Apple servers”
Error 20000-20008: ให้ลอง Restart เครื่องแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยัง Port ที่แตกต่างกัน หรือดูตาม Error 13 หรือ 14
Error 40265xxxx: จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการ Restore From Backup หลังจากที่ติดตั้งระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทุกครั้งก่อนจะมีการ Restore แนะนำว่าให้ Backup ใหม่อีกครั้งนึงก่อนเพื่อแก้ไขปัญหานี้
 • http://www.facebook.com/namthip.savetprasatn Namthip Savetprasatn

  มันขึ้นว่า “เราไม่สามารถทำให้คำขอ itune store ของคุณเสร็จ เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก  (-1202) มีข้อผิดพลาดใน itune store โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง

  ลองมาหลายรอบแล้วค่ะไม่ได้ซะที  เหนื่อยๆๆ -*-

 • http://www.facebook.com/njunlock NJ Unlocker

  รับ ปลดล็อคiPhone ทุกรุ่น ทุกประเทศ ราคาส่ง!!!

  ปลดล็อกiPhone 3G 3GS 4 4S ปลดล็อคiPhone 5 เครื่องนอก ทุกรุ่น ทุกประเทศ ราคาส่ง!!! สำหรับท่านที่ใช้ iPhone เครื่องนอก เครื่องติดล็อค ที่ใส่ซิมไทยแล้วไม่มีสัญาณ สามารถปลดล็อกได้แล้ว ที่นี่

  เครื่องนอก iPhone 4 iPhone 4S iPhone5 เผลอไปกดอัพเวอร์ชั่นเป็น Version 6 หรือ 6.1.2 ทำให้ติดล็อค ไม่มีสัญญาณ เราสามารถ ปลดล็อคiPhone ให้มีสัญญาณได้ สามารถใช้ได้ทุกซิมในไทย ปลดล็อคถาวร iPhone 4 ไอโฟน5 ปลดถาวรเครื่องนอกทั่วโลก
  ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย แคนนาดา ฝรั่งเศษ สวีเดน เดนมาร์ค เกาหลี ญี่ปุ่น ก็สามารถ ปลดล็อค iPhone ให้ใช้งานได้

  ยินดีต้อนรับร้านมือถือ และผู้ที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อิเล็คทรอนิคมาร่วมเป็นสมาชิกค้าส่งกับเราที่ http://www.facebook.com/groups/njunlock/

  สามารถติดตามข่าวสาร และราคาโปรโมชั่น!!! ในแต่ละวันได้ที่ Facebook เราได้เลยครับ
  http://www.facebook.com/njunlock

  ติดต่อสอบถาม
  Line ID: linestixker (ตอบด่วนทันใจ)
  Whatsapp 081-3551914 (ตอบด่วนทันใจ)
  linestixker@gmail.com (ตอบทันใจ)
  http://www.facebook.com/njunlock

  อ่าน Comment จากลูกค้าเราได้ที่นี่
  http://tinyurl.com/njunlock
  http://www.facebook.com/njunlock
  http://www.facebook.com/njunlockiphone
  http://ปลดล็อคiphone.blogspot.com