Logo of Applej4ck

Welcome to Applej4ck.com


เว็ป Applej4ck เปิดครั้งแรกในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทางกระผม ก็ต้องการ การสนับสนุนจากนักท่องอินเตอร์เน็ตทั้งหลายที่ต้องการหาข้อมูล หรือชอบอ่าน ด้วยเหมือนกัน

และคาดหวังว่า ผู้ที่เคยเข้ามาอ่านเนื้อหา หรือ หาข้อมูลต่างๆ

จะให้การไว้วางใจ และหวังว่าท่านจะกลับมาในเว็ปแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง

Applej4ck (Applejack)= แปลว่า บรั่นดีจากน้ำแอปเปิ้ล ความหมายในการสร้างเว็ป ต้องการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารของ Apple มาให้ทุกท่านทราบกันครับ

E-mail : ibugattiz@aol.com

Tel : 0830785666

E-mail to Admin.

* indicates required field

Powered by Fast Secure Contact Form