ทางเว็ป SquareTrade ได้โพสวิดีโอโดยเป็นการทดสอบแบบดวลกันว่าใคร.. ใครจะอึดกว่ากันระหว่าง Samsung Galaxy S3 พบกับ iPhone 4S โดยการทดสอบทั้งการแนบหู แล้วปล่อยตกพื้น, ให้เด็กโยน และการวางบนกระโปรงหลังของรถ แล้วออกตัวด้วยความเร็วให้โทรศัพท์ทั้งคู่ตกลง ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองได้ผลที่แตกต่างกัน อาจจะเกิดจากมุมตกหรืออะไรก็ว่ากันไป ปัจจัยมันเยอะ :P